Last opp ikoner og hvordan de er brukt i forskjellige løsninger

Vedtatte ikoner

BIBLIOTEK: Material Icons & material-icons-outlined.

Ikon Ikon-navn Brukes til UTELUKKENDE:
search search Søk
arrow_back arrow_back Tilbake
expand_less expand_less (outlined) Kollaps toggle
expand_more expand_more (outlined) Åpne toggle
chevron_right chevron_right Naviger, bla, gå til. Kan også brukes til skjul/vis sidepanel.
chevron_left chevron_left Naviger, bla, gå til. Kan også brukes til skjul/vis sidepanel.
close close Lukk
delete delete Slett
my_location my_location Finn nåværende posisjon
location_disabled location_disabled Geolokalisering er avskrudd
location_pin location_pin Aktiv kartmarkør
location_on location_on Skru på/av kartmarkør. Brukes for å f.eks velge mellom å tegne i kart eller sette markør i kart
place place Inaktive markører i kart.
layers layers Kartlag, inkludert bakgrunnskart. Disse bør som regel presenteres sammen. For spesielle caser de må skilles fra hverandre (økgk), må vi tenke ut noe lurt.
save save Lagre
upload upload Åpne lagret (polygon)
download download Last ned
done done Ferdig/suksess
edit edit Rediger
add add Opprett/Legg til/Ny. Ikke bruk dette til noen form for expands.
error_outline error_outline Error Alert
info info Info Alert
check_circle check_circle Suksess Alert
warning_amber warning_amber Advarsel Alert
visibility visibility (outlined) Vis (f.eks tekst i input-felt)
visibility_off visibility_off (outlined) Skjul (f.eks tekst i input-felt)
link link lenke til url
open_in_new open_in_new Åpne eksternt vindu
menu menu hamburger meny
settings settings Innstillinger
bookmark bookmark Bokmerke
favorite favorite Favoritt
favorite_border favorite_border Favoritt Avskrudd
filter_list filter_list Filtrere
sort sort sortere
help_center help_center Brukermanual/Hjelp
feedback feedback Gi tilbakemelding
chat chat Melding/Chat. Her vil det komme mer etterhvert

Ikon som trengs å bestilles | vedtas | suppleres fra andre kilder

Ikon Navn Hva Beskrivelse Kommentar
mdi-vector-polygon
mdi-vector-polygon-variant
mdi-shape-polygon-plus
Tegn/vis polygon i kart Må være lukket. Bør ha noder. Optimalt sett også av og på... Øyvind vil ha noe slikt: https://www.flaticon.com/free-icon/polygon_7168063 ish
- Innhenta lokasjon: sted Fra stedsnavn reg To ikon, et på markør og ett uten. Forslag: markør med fjell på i samme stil som nin-kart? Til skille fra adresse-ikon
- Innhenta lokasjon: adresse Fra adressereg To ikon, et på markør og ett uten. Forslag: markør med hus inni, og et hus. som ikke er samme som home. Til skille fra stedsnavn-ikon
mdi-map-marker-account
mdi-map-marker-account-outline
Personlig lokasjon til nedfallsliste og på kart person på markør til kart, og ... tja, person... uten markør??? til nedfallsliste? det funker ikke Hjelp Selv om den heter account synes jeg den funker, for det er markører knyttet til min account
mdi-binoculars Allmenn lokasjon i kart + i nedfallslister To ikon. Binoculars kan brukes i nedfallslista. For på kart må det samme kombineres på en markør.
mdi-map-marker-star
mdi-map-marker-star-outline
Favoritt lokasjon Vis/Skjul favoritt lokasjoner i kart uheldigvis har favoritt i seg selv hjerte, men denne en stjerne...
mdi-map-marker-multiple
mdi-map-marker-multiple-outline
Flere observasjoner på samme punkt Markør med masse punkt (kan denne kombineres med de andre?) her har vi nå bobler med tall. Som gir mening når man velger mellom sites. Men når man har en site med mange observasjoner og det man skal se er observasjonene kan denne være nyttig.
Fylke Vis fylkesinformasjon - ØKGK, Artsobs
Kommune Vis kommunesinformasjon - ØKGK, Artsobs
Koordinater ? Vis kommunesinformasjon ? Kan vi bruke et eksisterende? ØKGK, Artsobs

Sammenligningstabekll

Ikon Ikon-navn Bibliotek Applikasjon Brukes til
Søk
search search Material Icons Artsnavnebase2, Rødlista 2021 Søk
"søk" - klartekst ØkGk Søk
glyphicon-search Glyphicons Artsdatabanken.no Betalt datasett lar seg ikke gjentas
Search ? Material Design Icons SVG's NiN-kart Søk Må importeres som SVG
- Et bilde med masse ikoner... Artsobs2 Søk Bildet er ikke bare bg bilde, men også posisjonert fra étt stort bilde.. hva i
Doble Chevrons - når hva
menu hamburger Material Icons rla skamme seg
chevron-doble-left Material Design Icons SVG's ØkGk Lukk sidepanel Må importeres som SVG
chevron-doble-right Material Design Icons SVG's ØkGk Lukk sidepanel Må importeres som SVG
« Left-pointing double angle quotation mark, U+00AB Unicode Character Artsobs2 vis kartdetaljer Finnes i material-icons, heter "chevron_right"
Enkle Chevrons
arrow_back_ios arrow_back_ios Material Icons Artsobs3 Naviger i paginering
arrow_forward_ios arrow_back_ios Material Icons Artsobs3 Naviger i paginering
chevron-right Material Design Icons SVG's ØkGk Åpne detaljer Finnes i material-icons, heter "chevron_right"
chevron_right chevron_right Material Icons - -
chevron_left chevron_left Material Icons - -
Tilbake-pil
arrow_back arrow_back Material Icons Artsobs3 Tilbake
keyboard_backspace keyboard_backspace Material Icons ØkGk Tilbake til forrige fane
Toggles
expand_less expand_less (outlined) Material Icons ØkGk, Artsobs3, Artsnavnebase2 Kollaps toggle
expand_more expand_more (outlined) Material Icons ØkGk, Artsobs3, Artsnavnebase2 Åpne toggle
Fjern og lukk
close close Material Icons ØkGk, Artsnavnebase2, Artsobs3 Lukk
cancel cancel Material Icons ØkGk Avslå
delete delete Material Icons ØkGk, Artsnavnebase2, Artsobs3 Slett
Geolocation
my_location my_location Material Icons Google Maps Finn nåværende posisjon
location_disabled location_disabled Material Icons Google Maps Geolokalisering er avskrudd
my_location my_location Material Icons ØkGk Punktinfo: Overskrift/Stedsnavn Står oppramset som crosshairs-gps fra materialdesignicons.com
location_searching location_searching Material Icons ØkGk Geolokalisering
grid_on grid_on Material Icons ØkGk Punktinfo: Overskrift/Stedsnavn Det står markert at denne heter "grid".
Markører
location_pin location_pin Material Icons Google Maps Aktiv kartmarkør
location_on location_on Material Icons Google Maps Skru på/av kartmarkør. Brukes for å f.eks velge mellom å tegne i kart eller sette markør i kart
place place Material Icons Google Maps Inaktive markører i kart.
location_on location_on Material Icons Artsobs3 Funn av arter i kartDet står markert at denne heter "grid".
where_to_vote where_to_vote Material Icons ØkGk Velg markør
leaflet-marker-icon Leaflet ØkGk Aktiv markør
Punktinformasjon
place place Material Icons ØkGk Koordinater
home home Material Icons ØkGk Adresse, Matrikkel
flag flag Material Icons ØkGk Kommune
terrain terrain Material Icons ØkGk Fylke Kalles "image-filter-hdr" hos materialdesignicons
Lokasjon
klassen "siteindicator" CSS Artsobs2 Site Bør byttes
Medium White Circle Unicode Character Artsobs2 Opprett lokalitet Bør byttes
Bakgrunnskart
layers layers Material Icons Google Maps Bakgrunnskart + Kartlag
baselayers_brown png Artskart Bakgrunnskart Ikonet har en annen betydning. Må utgå
map Map Material Icons ØkGk Endre bakgrunnskart. ØKGK er et lite unntak her, siden kartlagene er så mange, så default vil ikke virke. Ikonet har en annen betydning. Må utgå
Kartlag generelt
layers layers Material Icons Google Maps valgte kartlag
picture_brown png Artskart Overliggende Kartlag (adm. grenser osv) Må importeres som SVG
layer-switcher-maximize Bildeikon Artsobs2 valgte kartlag, bakgrunnskartMå byttes ut i AO3
layers Material Design Icons SVG's ØkGk Kartlag Må importeres som SVG, finnes kun som outlined i material-icons
Polygon
polyline polyline Material Icons Tegn Polygon
polygon_brown png Artskart Polygon Må importeres som SVG
hexagon-slice-4 Material Design Icons SVG's ØkGk Polygon Må importeres som SVG
White Parallelogram (U+25B1) Unicode Character Artsobs2 Lag polygon lokalitet Ikke i samsvar med andre
Lagre, Ferdig, Suksess
save save Material Icons ØkGk Lagre
done done Material Icons ØkGk ++ Ferdig/suksess
Up- & Down-load
upload upload Material Icons Google Åpne lagret (polygon)
download download Material Icons Google Last ned
folder folder Material Icons ØkGk Last opp
cloud_download cloud_download Material Icons ØkGk Last ned data. Denne brukes offisielt til noe annet enn vi gjør, og bør byttes ut da navnet er missvisende
forward forward (rotert 90 grader) Material Icons ØkGk Last opp polygon Denne bør byttes ut, rotasjon er ikke bra, og navn samsvarer ikke med funksjon
Rediger / Opprett
edit edit Material Icons ØkGk, Artsobs3 Rediger
create create Material Icons ØkGk Opprett (polygon?)
add add Material Icons Opprett
Alerts
error_outline error_outline Material Icons Artsobs3 Error Alert
info info Material Icons Outlined Artsobs3 Info Alert
check_circle check_circle Material Icons Outlined Artsobs3 Suksess Alert
warning_amber warning_amber Material Icons Outlined Artsobs3 Advarsek Alert
alert-circle Material Design Icons SVG's ØkGk Tile Error: Får ikke svar Finnes i material-icons, heter "error"
clock-alert Material Design Icons SVG's ØkGk Datalaget kan ta flere minutter å prosessereBytt til vanlig error alert
clock-alert-outline Material Design Icons SVG's ØkGk Datalaget kan ta flere minutter å prosessere Bytt til vanlig error alert
Statistikk
hexagon-outline Material Design Icons SVG's ØkGk Omkrets / perimeter Må importeres som SVG
hexagon-slice-6 Material Design Icons SVG's ØkGk Areal Må importeres som SVG
Dokumenatasjon
help_center help_center Material Icons - Brukermanual/Hjelp
menu_book menu_book Material Icons ØkGk Brukermanual
description description Material Icons ØkGk produktark
map-legend Material Design Icons SVG's ØkGk Tegnforklaring Må importeres som SVG
Skjul/Vis
visibility visibility (outlined) Material Icons ØkGk Vis (polygon)
visibility_off visibility_off (outlined) Material Icons ØkGk Gjem (polygon)
Links
link link Material Icons ØkGk lenke til url
open_in_new open_in_new Material Icons ØkGk Åpne eksternt vindu
Comments
comment comment Material Icons ØkGk Innmelding nye kartlag
Betyr noe annet i andre løsninger, og må byttes
feedback feedback Material Icons - Innmelding nye kartlag ØKGK
Betyr noe annet i andre løsninger, og må byttes
Sort/Filter etc.
sort sort Material Icons ØkGk sortere
? Material Design Icons SVG's ØkGk Sorter Forvirrende ikon
filter_list filter_list Material Icons Rødlista 2021 Filtrere
? Material Design Icons SVG's ØkGk Filtrer Forvirrende ikon
Menu +
menu menu Material Icons ØkGk Meny
drag-horizontal Material Design Icons SVG's ØkGk Dra i infoboks Finnes i material-icons, heter "drag_handle"
Favoritter
playlist ? Material Design Icons SVG's ØkGk Favorittkartlag Må importeres som SVG
favorite favorite Material Icons Favoritt
favorite_border favorite_border Material Icons Favoritt Avskrudd
playlist-remove Material Design Icons SVG's ØkGk Ingen favorittkartlag Må importeres som SVG
- stjerne img Artsobs2 Favoritt Knot
Bookmark
check-decagram Material Design Icons SVG's ØkGk Bookmark (utkommentert) Må importeres som SVG
bookmark_white png Artskart Bookmark Må importeres som SVG
bookmark bookmark Material Icons Artsobs3 Bokmerke
Settings
settings settings Material Icons Artsobs3 Innstillinger
Other
home-group Material Design Icons SVG's ØkGk Eiendommer kan gi svært mange treff i store polygoner Må importeres som SVG